физика укытучысы

Бер фән бар - физика, калганнары марка коллекцияләү. (а. эйнштейн) 

Это очень просто, мои дорогие: политика гораздо сложнее, чем физика. (Альберт Эйнштейн)

  гравитация